Actual

Lean on johtamis- ja yhteistyökäytäntö, joka keskittyy tuhlauksen ja turhuuden poistamiseen organisaatiosta. Sen avulla parannetaan asiakastyytyväisyyttä, parannetaan laatua, pienennetään kustannuksia ja lyhennetään läpimeno- ja odotusaikoja. Kaikkia yhtaikaa. Lean-organisaatio saa aikaan oikean määrän oikeita asioita oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Samaan aikaan poistetaan tuhlaus ja ollaan joustavia sekä avoimia muutoksille.

Miksi Lean?

Leanillä on hyvät näytöt. Johtamis- ja yhteistyöfilosofian lisäksi Lean sisältää laajan ja jatkuvasti kasvavan joukon koeteltuja menetelmiä eri toimialoilta. Helsingissä aloittaisin terveydenhuollosta. Leania on menestyksellä sovellettu terveydenhuollossa monessa maassa kuten Isossa-Britanniassa, Hollannissa , Yhdysvalloissa, Australiassa ja Kanadassa. Miksi Lean puree myös terveydenhuollossa? Osa Leanin menetelmistä vaikuttaa ensisilmäyksellä tekniseltä insinööritieteeltä. Olen työskennellyt pääasiassa insinöörien ja myös lääkärien kanssa. Molemmilla on paljon samanlaista ajattelutapaa. Tai onko parempi sanoa, että monessa lääkärissä asuu pieni insinööri. Ehkä Lean on terveydenhuollossa siksi saanut nopeasti jalansijaa ja tulokset ovat olleet hyviä.

Miten Lean eroaa muista kehittämismenetelmistä? Tavanomaiset menetelmät ovat kehittäjäkeskeisiä ja osastokohtaisia, jolloin parannetaan kerran ja paikallisesti. Henkilöstö kokee olevansa ulkopuolisten, heidän työstään tietämättömien ihmisten armoilla ja objekteina, ja se panee hanttiin. Lean sen sijaan antaa välineet koko henkilökunnalle johdosta siivoojaan tehdä jatkuvia parannuksia terveydenhuoltojärjestelmän koko hoitoketjussa. Henkilökunnasta tulee subjekti. Leanin näkökulmasta 30-40% terveydenhuollon toiminnasta on tuhlausta, joka on mahdollista välttää. Tuhlauksen lajeja ovat muun muassa:

• virheet (esim. instrumentti puuttuu leikkauksessa),

• tarpeettomat toimenpiteet/ylikäyttö (päällekkäiset labranäytelähetteet monelta osastolta),

• ylituotto (toimenpiteeseen valmistelu tehokkaampaa kuin toimenpide ja syntyy jonoja),

• ylitekeminen (hallinnon kehittäjät vaativat raportoimaan, vaikka kukaan ei käytä tietoja),

• tarpeeton liikkuminen (instrumentit väärässä paikassa)

• odottaminen (henkilökunta odottaa potilasta, potilas odottaa; kapasiteettiepätasapaino)

• varastot, käyttöpääoman ja tilojen hukkakäyttö (ylituotto varastoon, liian suuret ostomäärät, lääkkeet vanhenevat) ja

• käyttämättömät ihmisten voimavarat (hoitohenkilöstön/asiakkaiden/potilaiden hiljaista tietoa ei käytetä hyväksi tuhlauksen ja turhuuden poistamisessa).

Pitemmällä tähtäyksellä tärkeintä on poistaa tuhlaus, joka syntyy siitä, että ihmisissä piileviä voimavaroja ei käytetä täysmääräisesti. On todettu, että Lean-organisaatioissa on tekemisen meininki, joka syntyy yhdessä kehittämisen voimaannuttavasta tunteesta. Kun terveydenhoitohenkilökunta Leanin avulla tuntee täysmääräisesti olevansa subjekti, se kykenee auttamaan asiakkaita/potilaita siirtymään objektina olosta subjektina toimimiseen. Hoitotilanteista tulee yhteistyötapahtumia, ja paljon tuhlausta poistuu ehkäisy- ja hoitoketjuista.

Mitä sitten on Green Lean?

Ensinnäkin Lean on jo sinänsä vihreää, koska se poistaa tuhlauksen. Mitä on Green Lean? Pysyn terveydenhuollossa. Samaan aikaan kun hoidetaan sairaita, kemianteollisuus ja maanviljelys tuottavat sairautta. Myös nykyinen ruuan tuotanto käyttää paljon myrkkyjä. Niiden kasaantuminen elimistöömme ja ympäristöömme on jättiläismäinen terveyshaitta ja -riski. Liian suuri riski. Jos myrkyt eivät tuhoa meitä, ne tuhoavat viimeistään lastemme lapset. Tämän estämiseksi terveydenhuollon yksikköihin tulee hankkia vain myrkyttömästi tuotettuja elintarvikkeita. Tämä olisi Leanin lisäksi Greenia terveydenhuollossa.

Nykyinen ruuan tuotanto ei ole myöskään kestävää. Se vaatii liian paljon rajallisia resursseja ja pidemmän päälle maapallomme sairastuu. Siksi terveydenhuollon yksikköihin saisi hankkia vain kestävällä tavalla tuotettuja elintarvikkeita.